Maandag - Vrijdag
07:15 - 18:15
Zaterdag - Zondag
Gesloten
Telefoon0627404332

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van De Kleine Burgemeester vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op De Kleine Burgemeester zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op De Kleine Burgemeester en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, De Kleine Burgemeester als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de Kleine Burgemeester voor een goede bedrijfsvoering.

 

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van De Kleine Burgemeester.
De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken
als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen,
risico-inventarisatie en klachtenregeling.


De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden:
januari, april, juli en oktober.