Maandag - Vrijdag
07:15 - 18:15
Zaterdag - Zondag
Gesloten
Telefoon0627404332

Tarieven


Als u gebruik maakt van kinderopvang, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees hier onze  

 

Tarieven overzicht: 

Hele dag (minimale afname 1 dag): 07.15  - 18.15 uur. 
Vervroegde of verlengde opvang mogelijk op aanvraag:
07.00 - 07.15 uur of 18.15 - 18.30 uur 


Aanvullende informatie:

 • Kinderdagverblijf De Kleine Burgemeester is het gehele jaar geopend met uitzondering van de sluitingsdagen,
  de officiële feestdagen en éénmaal per 5 jaar op 5 mei.
 • Geen inschrijfgeld!
 • Minimale afname is één dag per week. Op de Kleine Burgemeester zijn geen halve dagen mogelijk. 
 • De genoemde prijzen zijn brutokosten. De nettokosten voor ouders zijn afhankelijk van de bijdrage van de overheid, zie voor meer informatie over de nettoprijzen en de kinderopvangtoeslag onze tarievenkrant.
 • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen. Let op: er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand voor vermindering van dagen of opzegging van de plaatsingsovereenkomst.
 • Prijzen zijn inclusief luiers en voeding (fruit, drinken, broodmaaltijd, gezonde tussendoortjes et cetera) en met uitzondering van baby- en dieetvoeding. 
 • Vervroegde en verlengde opvang kan alleen per kwartier afgenomen worden op aanvraag.
 • U betaald voor het gehele gereserveerde dagdeel, ook als u uw kind later brengt of eerder haalt.
 • Betaling geschiedt maandelijkse via automatische incasso op de 1ste van de lopende maand. 


Kinderopvangtoeslag


Wie komt er in aanmerking voor de regeling?

De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder. 

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet dit wel een geregistreerde instelling zijn. De gemeente houdt een lijst met geregistreerde instellingen bij. De ouders betalen de instelling en moeten zelf de kinderopvangtoeslag innen. Voor paren geldt dat beide ouders moeten werken.


Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen.
Dat werkt zo:

 • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
 • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
 • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
 • U past zélf eventueel uw gegevens aan.
 • Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Werkgeversbijdrage
Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Uitzonderingssituaties
Ook als u niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:
een (re)integratietraject volgt; 
als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt; 
een uitkering als kunstenaar krijgt én een WIK-uitkering ontvangt; 
student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos. 
De gemeente of het UWV betalen mee in de kosten van kinderopvang. 

Voor één ouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.

Hoeveel kost het mij netto?
Met de calculator kinderopvangtoeslag op de website van het ministerie van Onderwijs, kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u per saldo in 2014 voor uw kinderopvang betaalt. En het Nibud 
biedt u met de Kinderopvang berekenaar een simpele en snelle manier om te 
berekenen wat uw kinderopvang u netto gaat kosten.

Het is handig om een paar gegevens bij de hand te hebben:

 • Het aantal uren dat u kinderopvang gaat afnemen en het gemiddeld uurtarief 
  (deze gegevens vindt u op de offerte van uw kindercentrum).
 • Gegevens over uw inkomen en dat van uw partner (een loonstrook of 
  een opgaaf inkomstenbelasting).

Hoe kunt u het aanvragen?
De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon 0800-0543. U kunt daar terecht voor meer informatie.